Färgläggningsbilder för vuxna / Coloring pages for adults

(In English below) 

Några bilder att färglägga / zentangler som jag så småningom kommer att scanna och lägga ut för nedladdning. Innan dess finns kopior att tillgå om någon vill ha. :-) 

A few coloring pages for adults / zentangles that I’ll eventually scan and make available for downloading. But until then I have photocopies if anyone’s interested. :-) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s