Redig Skånsk Slöjd

And in the middle of everything, I’ve been approved as a member of the craft guild “Redig Skånsk Slöjd”! 😊 I’m very happy about it, and I’m looking forward to exhibitions with a group of very skillful artisans and craftspeople.
Member presentation at RSS

Och mitt uppe i allt, har jag blivit godkänd som medlem i hantverksgruppen Redig Skånsk Slöjd! 😊 Det är himla roligt, tycker jag, och jag ser fram emot framtida utställningar tillsammans med ett gäng riktigt duktiga konsthantverkare och slöjdare!
Medlemspresentation hos RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s