Shawls, hats, and mittens

Some of you might have noticed that the Etsy shop is sort of empty at the moment, only containing hats and mittens I made ages ago and none of the new stuff. That’s because the good stuff is at the art show in Trelleborg. Whatever doesn’t sell there will be put up for sale in the shop after March 2nd. Until then, you’ll have to go to Garvaregården in Trelleborg to buy my shawls, hats, and mittens. 😉

Några av er har kanske märkt att Etsy-butiken är lite tom för tillfället och innehåller bara mössor och vantar som jag gjorde för längesedan och inga av mina nya grejor. Det är för att de bra grejorna är på utställningen i Trelleborg. Det som inte säljs där kommer jag att lägga upp till försäljning i butiken efter 2 mars. Fram tills dess får ni ta er till Garvaregården i Trelleborg om ni är intresserade av mina sjalar, mössor och vantar! 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s