Added Photos

I’ve added a new category: Photos – Prints + Downloads. The photos are hosted at Picfair and you can get giclée prints, canvas prints, or buy a license for a digital download.

The reason I decided to do this is that I’ve been looking through boxes of analog photos from when I was most active as a photographer (in the 90s and 00s) and thought that some of those photos are pretty nice. 🙂 I will be adding more photos in time, and also mix it up with more recent pictures. Now go back and click the Photos link to have a look. And check back often. 🙂

Jag har lagt till en ny kategori, Photos – Prints and Downloads. Fotona finns hos Picfair och genom dem går det att köpa giclée-tryck, canvastavlor och licens för digital nedladdning.

Anledningen till att jag bestämde mig för detta var att jag håller på att gå genom lådor med analoga bilder från när jag var som mest aktiv som fotograf (90- och 00-talen) och tyckte att några av bilderna var rätt trevliga. 🙂 Jag kommer att lägga till fler bilder efterhand och också blanda med mer nytagna bilder. Så, gå tillbaka till startsidan och klicka sen på Photos-länken för att ta en titt. Och kom tillbaka och kolla nya bilder då och då! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s