Easter update!

(Scroll for English)

Påskmarknaden och konstutställningen Kreativ Kvarn skjuts fram och kommer troligtvis att äga rum i höst istället. Det betyder att jag kommer att visa min konst och mitt hantverk i videor här hemifrån istället. Jag kommer att vara tillgänglig för videosamtal via WhatsApp och Messenger samt vanliga telefonsamtal och mess hela påsken. 🙂 Videorna kommer att finnas på min facebooksida (AnnikaEklindArt) och troligen även här på hemsidan. 🙂

The Easter Fair and Art Exhibition Kreativ Kvarn has been postponed and will most likely take place in the fall instead. This means I’ll be showing you my art and my craft in videos from home instead. I’ll be available for video calls through WhatsApp or Messenger as well as regular calls and texting all Easter. 🙂 The videos will be posted on my Facebook art page (AnnikaEklindArt) and most likely here on the webpage too. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s