Poem


(Scroll for English)

Ett ovanligt inlägg, men denna dikten är så bra så jag vill dela med mig. Den är skriven av Karin Jungå (läs fler här)

Virka

du virkar liv
till kuddars nakna magar
bygger rutor
till en helhet
att värma hud

meditativ
repetitiv rörelse
blir vågor på en liten sjö
där en båt stilla guppar

färger
blandar du som regnbågen
känsla av mångfald
den kalla lila
bränner i dina fingrar
med det röda
lyser din värme

du virkar liv
i garnens döda nystan
av fårens givmildhet
tacksamt smeker
för dig finns bara nuThis is an unusual post, but this I think poem is so good that I wanted to share it. Written by Karin Jungå.

Crochet

you are crocheting life
On to the pillows’ naked stomachs
building squares
into a whole
to warm skin

meditative
repetitive movement
becoming waves on a small lake
where a boat still bobs

colors
you mix like the rainbow
sense of diversity
the cold purple
burning in your fingers
with the red
your heat shines

you create life
from the dead ball of yarn
of the sheep’s generosity
grateful caress
for you only now

One thought on “Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s