White Oslo stitch nalbound size S mittens [sold]

Mittens in undyed Swedish wool, nalbound using olso stitch. Size S.

Sold

***

Vantar av ofärgad svensk ull, nålbundna med oslostygnet. Stl S.

Sålda