Edgar and bumblebee house

I love to get photos of my creations in their new homes! Here’s the ladybug- and rapeseed flower bumblebee house, and Edgar the Pig guarding a bumblebee house from last year.

Jag är väldigt förtjust i att få bilder av mina skapelser i sina nya hem! Här är humleholken med nyckelpigor och rapsblommor och Edgar Gris som vaktar en annan humleholk från ifjor.