Nålbindningskafé

Monday evenings, starting March 14th, I’ll be hosting a nalbinding café in Vanstad. Let me know if you’re interested and I’ll send you more info! 🙂 annikaeklind@gmail.com

***

Måndagskvällar, med start den 14 mars, kommer jag att anordna nålbindningskafé i Vanstad. Skriv en rad om du är intresserad så skickar jag mer info! 🙂 annikaeklind@gmail.com