Monday evening craft café

Reminding everyone about the Monday evening craft café in Vanstad! Today there were three of us nalbinding, one crocheting, and one knitting but everyone’s welcome with any craft (that doesn’t involve machinery or makes a mess that is ). Message me for more info!

*

Påminner om hantverkskaféet om måndagskvällar i Vanstad! Idag var vi tre som nålband, en som virkade och en som stickade men alla är välkomna med vilket hantverk de vill (som inte kräver maskiner eller skräpar ner förstås ). Messa mig för mer info!