Måla i naturen 4/9 2022

Fortbildning “Måla i naturen” med Friluftsfrämjandet Region Syd för ideellt aktiva inom föreningen, i Snogeholms strövområde.

Workshop “Paint in Nature” with Swedish Outdoor Association Region South for volunteers in the organization, in Snogeholm forest.