Nya workshopar 2023

Nästa års workshopar med Friluftsfrämjandet i Sjöbo är planerade! Anmälan öppnar 18 december.

Vi kommer att tillverka ringblomssalva, snickra humleholkar, gå på växtvandring on användbara vilda växter, måla i naturen och vinterpyssla. Mer info i kalendariet på startsidan eller på friluftsframjandet.se!

*

Next year’s workshops with Swedish Outdoor Association in Sjöbo are planned! You can sign up from December 18.

We will make calendula salve, make bumblebee houses, go foraging to look for useful wild plants, paint in nature, and make decorations for the winter. More info in the calendar on the starting page or at friluftsframjandet.se!